Valgets kvaler – hva skiller båter fra hverandre?

Du har siktet deg inn på båttype, bruksområde, og tre modeller har utpekt seg som favoritt. Men hva skiller egentlig båter fra hverandre? Her er noen tips.

Innenfor en båttype kan ulike båtmodeller være ganske så like, både i layout, design og egenskaper. Noen ganger er det vanskelig å skille seg ut – og noen funksjoner og egenskaper adopteres av de ulike båtmerkene så fort de er lanserte.

Djevelen ligger i detaljene

Du kan bruke Båtsøk.no sin sammenliknings-funksjon for å studere spesifikasjonene mer i detalj. Les hvordan du bruker Sammenlikningsfunksjonen her!

Du vil da kunne sammenlikne en rekke spesifikasjoner:

Lengde og bredde: Dette har kanskje noe å si for båtplassen du har disponibel, eller stabiliteten til båten?

Antall passasjerer: Dette kan skille båter fra hverandre! På Båtsøk.no finner du hvor mange personer båten er CE-godkjent for, og det gir en god indikasjon, men sier ikke alt! Hvor mange komfortable sitteplasser som finnes, er noe annet, og må oppleves i virkeligheten.

Antall sengeplasser: Dette er fabrikantens data på hvor mange sengeplasser det er om bord. Men, ikke nødvendigvis hvor mange «faste» senger. I noen båter må du re opp for å få de siste sengeplassene.

CE-kategori: Alle nye båter mellom 2,5 og 24 meter som plasseres i markedet skal være CE-godkjente/merket. CE-merking av båten angir hvilken grad båten er konstruert for å tåle vindstyrke og bølgehøyde.

Kategori A – ”havgående fartøy”- Båter konstruert for lange reiser der vindstyrken kan overstige 8 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan overstige 4 meter, og der fartøyet i stor grad er selvhjulpne. Dvs.: Tåle sterkere vind enn 21 m/sek. og bølger høyere enn 6,8 m.

Kategori B – ”fartøy til bruk utenfor kysten” – Båter konstruert for reiser utenfor kysten der vindstyrken kan komme opp i 8 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 4 meter. Dvs.: Tåle vind inntil 21 m/sek. og bølger inntil 6,8 m.

Kategori C – ”fartøy til bruk langs kysten” – Båter konstruert for reiser nær kysten og i store bukter, elvemunninger, sjøer og elver, der vindstyrken kan komme opp i 6 (på Beafort-skalaen) og den signifikante bølgehøyden kan komme opp i 2 meter. Dvs.: Tåle vind inntil 14 m/sek. og bølger inntil 3,4 m.

Kategori D – ”fartøy for beskyttet farvann” – Båter konstruert for reiser på små innsjøer, elver og kanaler der vindstyrken kan komme opp i 4 (på Beafort-skalaen) med tilhørende bølgehøyde opp til og inkludert 0,5 meter.

Som en tommelfingerregel kan du multiplisere den signifikante bølgehøyden med 1,8 for å finne den maksimale bølgehøyden som båten er konstruert for.

Aluminium eller glassfiber – eller begge deler?

Materiale: Båter bygges i ulike materialer. De mest vanlige er glassfiber og aluminium. Er det forskjellig byggemateriale på båtene du ser på, er dette et viktig sammenlikningsgrunnlag – da ulike materialer gir forskjellige sjøegenskaper og vedlikehold.

Motorstørrelse: Her oppgir vi enten maks motor båten er godkjent for, eller anbefalt-maks antall hestekrefter.

Motortype: Om båten har utenbords eller innenbordsmotor påvirker både innkjøpspris, manøvreringsegenskaper, design og vedlikehold – og er et viktig parameter for å sammenlikne båter.

Vekt: I de aller fleste tilfeller oppgis vekt for båt uten motor, drivstoff og personer. Dette kan si noe om hvordan båten er bygget, hvor tungt den ligger i vannet, hvordan den oppfører seg i sjøen og hvor lettdrevet den er.

Planløsning

Hvordan er båten innredet? På de fleste båter på Båtsøk.no vil du finne planløsning der du kan se hvordan salonger, førerposisjon, eventuelle kabiner osv. ligger og er tegnet inn.

En planløsning gir et godt bilde av hvordan båten er innredet.

Utstyr

Har båten toalett, bysse og mulighet for baugpropell? Og hva inkluderer standardutstyret, og hvilke muligheter har båten for ekstrautstyr? På Båtsøk.no finner du ofte utstyrsliste per båt, samt hvilke båter som har det «viktigste» utstyret.